неділя, 29 жовтня 2017 р.

Методичне об’єднання

Відбулося чергове засідання методичного обєднання класних керівників, на якому розглянуті питання: практичні рекомендації вчителю щодо ефективного виховного впливу на учнів у критичних ситуаціях (виступ ЗВР Суставової Н.В.); результати тренінгу «Адаптація учнів до школи» (виступ практичного психолога Бережко А.В.); як  допомагати учням робити  свій внесок у колективні дії (приклад  психології виховання – обмін досвідом – класний керівник 2 кл. Остряниця О.Д.); театр, як засіб формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді (з досвіду роботи – класного керівника 4 кл. Величко І.М.).
Виступ практичного психолога перед класними керівниками на тему: «Адаптація учнів до школи». Шкільна адаптація – процес пристосування дитини до умов шкільного життя, засвоєння його правил та норм, до пізнавальної діяльності, засвоєння потрібних навчальних знань, картини світу. Під психічною адаптацією розуміють процес взаємодії особистості з середовищем, при якому особистість повинна враховувати особливості середовища, активно на нього впливати, щоб забезпечити задоволення своїх потреб і реалізацію значимих ланцюгів [Адаптація дитини до школи / упоряд. С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К. : Мікрос- СВС, 2003. – 111 с.]. 
Термін «шкільна адаптація» вживається як характеристика рівня пристосування дитини до шкільних умов. Водночас у діяльності шкільних психологів цей термін використовується і для опису різних навчально-виховних проблем і труднощів. Як зазначають вчені, ефективність адаптаційного процесу дитини до навчання буде визначати успішність учіння, збереження психічного й фізичного здоров’ я. Б. Маршинін розглядав шкільну адаптацію як складний процес, який поєднує адаптацію функціональну, навчальну та соціально-психологічну. Під функціональною адаптацією розуміють пристосування особистості до виконання обов’ язків, зумовлених функціональним призначенням навчальної діяльності. Під навчальною – пристосування до умов навчання в освітніх закладах. Щодо соціально-психологічної адаптації, то її визначають як найоптимальніше пристосування дитячої психіки до умов шкільного середовища через засвоєння і прийняття цілей, цінностей, норм і стилів поведінки, прийнятих у цьому середовищі.

Заняття «Мій майбутній професійний вибір»

Мета: формування в учнів відповідального відношення до вибору  професії; актуалізація проблеми успішного вибору професії; усвідомлення учнями відмінності між бажаннями (Я-Хочу) й можливостями людини (Я-Можу) та врахування вимог соціального середовища (Я-Треба).
Вибір професії – це складний і відповідальний крок у житті кожної людини. Для того щоб він був вдалим, потрібно попередньо отримати відповідний рівень знань та умінь, мати уявлення про світ професій, різні сфери діяльності, вміти аналізувати потребу суспільства у тих чи інших професіях і їх вимоги до працівників, співвідносити свої можливості з професійною діяльністю. 
понеділок, 16 жовтня 2017 р.

Заняття «Дружні стосунки та співпраця»

З метою ознайомлення учнів з правилами етикету, зокрема з правилами знайомства, продовжити формувати уявлення про дружбу і дружні стосунки; розвивати вміння будувати дружні стосунки; виховувати дружні стосунки між школярами, почуття дружби і взаємодопомоги. Практичним психологом школи Бережко А.В. було проведене заняття «Дружні стосунки та співпраця».
Заняття «Настрій мого дня»

Велике значення має робота з формування в учнів позитивного ставлення до оточуючих. Тому практичним психологом школи Бережко А.В. було проведене заняття спрямоване на розширення знання учнів про радість, її значення в житті людині; формування вміння дітей дарувати радість навколишньому світові (друзям, однокласникам, рідним, близьким, природі) словом, добрими вчинками; вчити бачити себе серед людей; викликати в школярів бажання дарувати радість та виховує доброзичливість, чуйність, співчуття до оточуючих.Розвивальне заняття «Ласкаво просимо у школу ввічливості»

З метою розвитку культури поведінки, спілкування учнів. З учнями 2-го класу психологом школи було проведене розвивальне заняття «Ласкаво просимо у школу ввічливості»
Результатом, якого мало стати усвідомлення дітей, що найвища краса людини в тому, що вона живе не тільки для себе, а всі свої сили, енергію, хист, віддає іншим людям. Форми поведінки, в яких виявляється повага до людини (дотримання добрих манер поведінки, доброзичливості, уважності, чуйності, чемності, підтримки), має назву ввічливість.


Заняття «Подорож до чарівної школи»

Важливими,  на  мою  думку,  завданнями  загального  розвитку  учнів  є  навчати  їх  спостерігати,  визначати    не  тільки   найголовніше, але  й  другорядне,  що  надасть  можливість  розпізнавати,  засвоювати  навчальний    матеріал    на  уроках.   Увага  відіграє  особливу   роль    в  навчальній  роботі  школярів.  Зосередженість,  спрямованість  свідомості  учня  на  певні  предмети  та   явища   необхідні  на  всіх  етапах  діяльності.  Розвиток  усного  мовлення  молодших  школярів  позитивно  вплине  на  якість  і  розуміння  прочитаного.

Тому  було проведене з учнями 1-А класу  заняття  «Подорож до чарівної школи»,  як  одна  із  форм  організації  пізнавальної  діяльності  учнів.