неділя, 29 жовтня 2017 р.

Методичне об’єднання

Відбулося чергове засідання методичного обєднання класних керівників, на якому розглянуті питання: практичні рекомендації вчителю щодо ефективного виховного впливу на учнів у критичних ситуаціях (виступ ЗВР Суставової Н.В.); результати тренінгу «Адаптація учнів до школи» (виступ практичного психолога Бережко А.В.); як  допомагати учням робити  свій внесок у колективні дії (приклад  психології виховання – обмін досвідом – класний керівник 2 кл. Остряниця О.Д.); театр, як засіб формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді (з досвіду роботи – класного керівника 4 кл. Величко І.М.).
Виступ практичного психолога перед класними керівниками на тему: «Адаптація учнів до школи». Шкільна адаптація – процес пристосування дитини до умов шкільного життя, засвоєння його правил та норм, до пізнавальної діяльності, засвоєння потрібних навчальних знань, картини світу. Під психічною адаптацією розуміють процес взаємодії особистості з середовищем, при якому особистість повинна враховувати особливості середовища, активно на нього впливати, щоб забезпечити задоволення своїх потреб і реалізацію значимих ланцюгів [Адаптація дитини до школи / упоряд. С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К. : Мікрос- СВС, 2003. – 111 с.]. 
Термін «шкільна адаптація» вживається як характеристика рівня пристосування дитини до шкільних умов. Водночас у діяльності шкільних психологів цей термін використовується і для опису різних навчально-виховних проблем і труднощів. Як зазначають вчені, ефективність адаптаційного процесу дитини до навчання буде визначати успішність учіння, збереження психічного й фізичного здоров’ я. Б. Маршинін розглядав шкільну адаптацію як складний процес, який поєднує адаптацію функціональну, навчальну та соціально-психологічну. Під функціональною адаптацією розуміють пристосування особистості до виконання обов’ язків, зумовлених функціональним призначенням навчальної діяльності. Під навчальною – пристосування до умов навчання в освітніх закладах. Щодо соціально-психологічної адаптації, то її визначають як найоптимальніше пристосування дитячої психіки до умов шкільного середовища через засвоєння і прийняття цілей, цінностей, норм і стилів поведінки, прийнятих у цьому середовищі.

Заняття «Мій майбутній професійний вибір»

Мета: формування в учнів відповідального відношення до вибору  професії; актуалізація проблеми успішного вибору професії; усвідомлення учнями відмінності між бажаннями (Я-Хочу) й можливостями людини (Я-Можу) та врахування вимог соціального середовища (Я-Треба).
Вибір професії – це складний і відповідальний крок у житті кожної людини. Для того щоб він був вдалим, потрібно попередньо отримати відповідний рівень знань та умінь, мати уявлення про світ професій, різні сфери діяльності, вміти аналізувати потребу суспільства у тих чи інших професіях і їх вимоги до працівників, співвідносити свої можливості з професійною діяльністю. 
понеділок, 16 жовтня 2017 р.

Заняття «Дружні стосунки та співпраця»

З метою ознайомлення учнів з правилами етикету, зокрема з правилами знайомства, продовжити формувати уявлення про дружбу і дружні стосунки; розвивати вміння будувати дружні стосунки; виховувати дружні стосунки між школярами, почуття дружби і взаємодопомоги. Практичним психологом школи Бережко А.В. було проведене заняття «Дружні стосунки та співпраця».
Заняття «Настрій мого дня»

Велике значення має робота з формування в учнів позитивного ставлення до оточуючих. Тому практичним психологом школи Бережко А.В. було проведене заняття спрямоване на розширення знання учнів про радість, її значення в житті людині; формування вміння дітей дарувати радість навколишньому світові (друзям, однокласникам, рідним, близьким, природі) словом, добрими вчинками; вчити бачити себе серед людей; викликати в школярів бажання дарувати радість та виховує доброзичливість, чуйність, співчуття до оточуючих.Розвивальне заняття «Ласкаво просимо у школу ввічливості»

З метою розвитку культури поведінки, спілкування учнів. З учнями 2-го класу психологом школи було проведене розвивальне заняття «Ласкаво просимо у школу ввічливості»
Результатом, якого мало стати усвідомлення дітей, що найвища краса людини в тому, що вона живе не тільки для себе, а всі свої сили, енергію, хист, віддає іншим людям. Форми поведінки, в яких виявляється повага до людини (дотримання добрих манер поведінки, доброзичливості, уважності, чуйності, чемності, підтримки), має назву ввічливість.


Заняття «Подорож до чарівної школи»

Важливими,  на  мою  думку,  завданнями  загального  розвитку  учнів  є  навчати  їх  спостерігати,  визначати    не  тільки   найголовніше, але  й  другорядне,  що  надасть  можливість  розпізнавати,  засвоювати  навчальний    матеріал    на  уроках.   Увага  відіграє  особливу   роль    в  навчальній  роботі  школярів.  Зосередженість,  спрямованість  свідомості  учня  на  певні  предмети  та   явища   необхідні  на  всіх  етапах  діяльності.  Розвиток  усного  мовлення  молодших  школярів  позитивно  вплине  на  якість  і  розуміння  прочитаного.

Тому  було проведене з учнями 1-А класу  заняття  «Подорож до чарівної школи»,  як  одна  із  форм  організації  пізнавальної  діяльності  учнів.понеділок, 17 квітня 2017 р.

День здоров'яЗдоров'я – як багато закладено в це слово. Здоров'я – спосіб життя людини. Це той стиль життя, який людина обирає для себе  і визначає: досягне вона благополуччя чи ні. Давно доведено, що усе, що робить людина, відбивається на її здоров’ї. Людина в житті може йти двома шляхами: один веде її до здоров'я, інший – від здоров'я.

В день Всесвітнього Дня здоров'я, який відзначається 7 квітня соціальним педагогом школи Бережко А. В. була проведена бесіда і тестування з учнями 9 класу з теми «Здоров'я – цінність нашого життя».

В ході проведення анкетування, учні відповідали на питання стосовно здорового способу життя. Було отримано більшу кількість правильних відповідей, що дає можливість стверджувати про обізнаність в питанні здорового способу життя.

Бесіда з теми «Здоров'я » визначала пріоритети здоров'я серед інших цінностей людей та негативний вплив шкідливих звичок на організм людини, сприяння визначенню власних духовних цінностей та орієнтацій про здоровий спосіб життя. Учні висловлювали свої думки з даної теми, обговорювали, яких правил необхідно дотримуватись для збереження власного здоров'я. В кінці заняття школярі переглянули пам’ятку «Правила здоров'я».

Отже, учнями зроблено висновок:

Безцінний скарб, що ми здоровям звемо,

Із юних літ нам треба берегти.

Адже нічого більше нам не треба,

Щоб тільки всі були здорові ми.

Роль традицій в житті людиниМета: формування вміння в учнів наводити приклади родинних свят і традицій, навчання характеризувати ієрархію родинних зв’язків, визначати свою роль в колі родини.

На початку заняття учні ознайомилися з поняттями: родинні традиції, свята в колі сімї . Вони розповідали, які свята та традиції існують в їхніх родинах, як вони їх відзначають.

В основній частині заняття була використана вправа «Сімейне дерево». Вправа виховує здатність дорожити загальнолюдськими цінностями, які притаманні кожній людині. Учні зображували на аркуші паперу малюнок дерева та записували всіх членів родини і утворили «Сімейне дерево».

Після завершення малювання було продекламовано вірш «Родина»

Родина — стовбур дерева міцного.

Це батько й мати, бабці й дідусі.

Тітки і дядечки всі до одного,

Ну, словом, родичі й близькі усі.

І є ще предки давні — це коріння,

Що глибоко у цій землі лежить.

А діти, діти — нове покоління,

Це пишне гілля, що увись летить.

Родинне дерево ось тут укоренилось,

На цій землі, у рідному краю.

Й новим гіллям так щедро розпустилось

Та має біографію свою.

Потрібно всім це дерево вивчати,

Бо ми господарі на цій святій землі.

Коріння роду треба добре знати,

Дітей навчати, поки ті малі.

Бо що то за людина без коріння?

Як перекотиполе, що летить…

Без роду-племені, його благословення

Не може праведно на цій землі прожить.


Наступна вправа «Вікторина». Були використані питання на знання українських традицій, звичаїв. Для когось ця інформація була новою, а комусь необхідно було лише пригадати.

На завершення  використано вправу «Віночок». Мета вправи: вміння робити висновки, узагальнювати матеріал на основі отриманих знань протягом заняття.

Школярі «прикріплювали» свої очікування на зображення дерева  та були сповнені новими знаннями та враженнями, які допомогли їм дізнатися про свята та традиції українського народу.

Отже, багатющий скарб звичаїв та традицій народу ми отримали у спадок і мусимо берегти їх, щоб нічого не втратити та  передати цей безцінний скарб наступним поколінням і  не втратити генетичний зв'язок з «нашим корінням».